ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
  قابلیت سنجی ژئومورفوسایت های مناطق بیابانی و کویری ایران با استفاده از روش رینارد(مورد منطقه‌ی مرنجاب)
نام نویسندگان :دکتر مهران مقصودی- سعید رحیمی‌هرآبادی- مجتبی هدائی آرانی
یکی از مفاهیم جدیدی که امروزه در مطالعات گردشگری و زمین گردشگری مورد توجه قرار گرفته است ژئومورفوسایت ها هستند. این پدیده شامل لندفرم های ویژه ای است که بر مکان های ویژه‌‌ی گردشگری تاکید دارند و از ارزش های علمی، اکولوژیکی، فرهنگی، زیبایی و اقتصادی به صورت توام برخوردار می باشند. منطقه‌ی مرنجاب از جمله مناطق بیابانی و کویری قابل دسترس در نواحی ایران مرکزی است که دارای جاذبه های زمین گردشگری منحصر به فردی در سطح کشور و منطقه است. از آنجا که یکی از گام های اساسی توسعه‌ی این مناطق در راستای توسعه‌ی زیرساخت های گردشگری آن است. در این نوشتار تلاش شده است با استفاده از روش رینارد توانمندی های گردشگری برخی ژئومورفوسایت‌های منطقه‌ی مرنجاب که متشکل از اشکال متنوع ناشی از فرایندهای بیابانی و محیط های کویری است ارزیابی قرار گیرد. ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :