ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
  اهمیت شناسایی و معرفی جاذبه های ژئوتوریستی (مطالعه موردی:غار آویشو شاندرمن)
نام نویسندگان :رضا خوش رفتار،مهرزاد توکلی
توجه به جاذبه‌های طبیعی و ژئوتوریستی در جهت معرفی هرچه بیشتر و بهتر آنها می تواند سبب گرایش گردشگران و بویژه زمین گردشگران و طبیعت گردان جهت دیدار، تفریح و استراحت در طبیعت از یک سو و حفظ ارزشهای ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :