ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
  بررسی ژئو توریسم سمیرم – دنا با استفاده از روش تحلیل سیستم اراضی
نام نویسندگان :جیده افشاری- دکتر محمد حسین رامشت
ژئوتوریسم یا گردشگری زمین شناسی، یکی از رشتههای وابسته به طبیعتگردی است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی می پردازد و در آن شخص بازدید کننده به دنبال مشاهده جاذبه های ژئومورفولوژیکی، یافته های دیرینه انسان شناسی، غارها، جذابیت های معدنی و ... است.یکی از راهکارهای ضروری جهت گسترش صنعت توریسم ،شناسایی هر چه کامل تر مناطق مستعد گردشگری زمین _طبیعت و برنامه ریزی دقیق جهت کشف سرمایه های این مناطق می باشد.هدف از این پایانامه بررسی ژئو توریسم سمیرم-دنا ، باز شناسی پدیده های جاذب گردشگری وانتخاب اماکن مناسب برای ایجاد کانون های جاذب منطقه ی گردشگری بوده است ...
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :